branko photo
Школа за будућност
почетна
актуелности
галерија
контакт
 

 

ДОКУМЕНТИ

Дан отворених врата.docx

РАСПОРЕД РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ.doc

Godisnji plan rada škole 2017-18.doc

Izveštaj godišnjeg plana rada škole za školsku 2016-17.doc

ТИМОВИ.docx

Упутство за школе Пројекат Набавка уџбеника.pdf

Обавештење за школе Пројекат Набавка Уџбеника.pdf

Резултати хемија 2017 NOVO

План дана отворених врата школе у току годинe.doc

ТАКМИЧЕЊА 2017

Извештај о раду школе 2015-2016.

Годишњи план рада школе за школску 2016-2017.

Стручно усавршавање 2016-2017.

План стручног усавршавања 2016-2017.

Евиденција стручног усавршавања 2016-2017.

Самовредновање 2016-2017.

Дежурство 2016-2017.

Razvojni plan rada za period 2016-19.

Godisnji plan rada skole 2015/2016.

Izvestaj skole za skolsku 2014/2015.

Plan strucnog usavrsavanja 2015/2016.

Годишњи план рада школе 2013-2014.pdf
АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНО.pdf
ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ.pdf

ПРАВИЛНИЦИ И СТАТУТ
статут 2013.doc

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.doc

правилник о безбедности и здрављу на раду.doc

Правилник о дисциплинској и материјалне одговорносту запослених.doc
Правилник о раду.doc

Documents/Pravilnik o pohvaljivanju.rar
Правила понашања у установи.doc
Правилник о начину бодовања активности које чине 44 часа стручног усавршавања.docКОДЕКСИ ПОНАШАЊА И КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ
Кодекс понашања наставника.doc
Кодекс понашања ненаставног особља.doc
Кодекс понашања ученика.doc
Кодекс понашања родитеља.doc
Кућни ред школе.doc

НАСТАВНИЦИ И НАСТАВА
ЕВИДЕНЦИЈА О ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ 1.docx
ЕВИДЕНЦИЈА О ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ 2.docx
ОБРАЗАЦ ГЛОБАЛНИ ПЛАН.xls
Месечни извештај о сталном стручном усавршавању наставника ОБРАЗАЦ.doc
Лични портфолио наставника.doc

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА.pdf

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

План реализације за прво полугодиште 4-1.docx

План реализације за друго полугодиште 4-1.docx

План реализације за прво полугодиште 4-2.docx

План реализације за друго полугодиште 4-2.docx

ИЗВЕШТАЈИ
Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта.doc

ТИМОВИ
Тим за борбу против насиља.doc
Тим за инклузију.doc
Тимови за подршку ученицима.docx

Тим за управљање школом.pdf

РАЗНО

Инклузија

Пројекат за чистије и зеленије школе

КУЛТУРНE И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ШКОЛИ.pdf

 

 Правилници о наставном плану и програму

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA TRECI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA CETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc
 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc
 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA.doc