Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2013/2014

utvrđuje vreme ostvarivanja nastavnog plana i programa za osnovne škole, odnosno broj nastavnih dana u toku školske 2013/14. godine i vreme korišćenja raspusta učenika koji školu pohađaju na teritoriji Vojvodine.

Nastava i drugi oblici obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se u ponedeljak, 23. decembra 2013. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište počinje u sredu, 15. januara 2014. godine i završava se:
- u petak, 13. juna 2014. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 100 nastavnih dana
- u petak, 30. maja 2014. godine, za učenike osmog razreda i ima 90 nastavnih dana
Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.
Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana.
Prvi kvartal ima 40, drugi 40, treći 50 nastavnih dana.
Četvrti kvartal ima 50 nastavnih dana za učenike od prvog do sedmog razreda, a 40 nastavnih dana za učenike osmog razreda.
Osnovna muzička i baletska škola može da izvodi nastavu i u toku šest nastavnih dana u nedelji, prema godišnjem planu rada škole u skladu sa zakonom.
U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako:
- u nastavni dan obeležava dan škole, ili
- u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuje ekskurzije,
- u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili je domaćin takmičenja, društvene ili sportske manifestacije, ili
- je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano
izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 88. i 90. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust počinje u utorak, 24. decembra 2013. godine, a završava se u utorak, 14. januara 2014. godine.
Prolećni raspust počinje u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, a završava se u sredu, 24. aprila 2014. godine.
Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u subotu, 14. juna 2014, a završava se u nedelju, 31. avgusta 2014. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u nedelju 31. avgusta 2014. godine.
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa zakonom.
U školi se obeležava:
- Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 21. oktobra 2013. godine i nastavni je dan
- Dan prosvetnih radnika, koji pada u petak, 8. novembra 2013. godine i nastavni je dan
- Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 11. novembra 2013. godine neradni je i nenastavni dan
- Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u ponedeljak, 27. januara 2014. godine i radni je, a nenastavni dan
- Sretenje – Dan državnosti, koji pada u subotu i nedelju, 15. i 16. februara 2014, obeležava se i u ponedeljak, 17. februara kao neradni i nenastavni dan
- Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom
svetskom ratu, koji pada u utorak 22. aprila 2014. godine kao radni i nastavni dan
- Praznik rada, koji pada u četvrtak i petak, 1. i 2. maja 2014. godine kao neradni i nenastavni dan
- Dan pobede, koji pada u petak, 9. maja 2014. godine nastavni je dan i
- Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u subotu, 28. juna 2014. godine i radni je dan.
Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
- pravoslavci – na prvi dan krsne slave
- pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru – na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika
- pripadnici Islamske zajednice – 15. oktobra 2013. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i 28. jula 2014. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama
- pripadnici Jevrejske zajednice – 14. septembra 2013. godine, na prvi dan Jom Kipura i 15. aprila 2014. godine na Pashu ili Pesah

Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:

- za mađarsku nacionalnu zajednicu:
*15. mart – Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust – DanSvetogStevana i
* 23. oktobar – Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine

- za bošnjačku nacionalnu zajednicu:
* 11. maj – Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi danKurbanskog bajrama i
* 20. novembar – Dan ZAVNOS-a

- za bunjevačku nacionalnu zajednicu:
* 2. februar – Dan velikog prela
* 23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust – DanDužijance i
* 25. novembar – Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalihSlovena

- za hrvatsku nacionalnu zajednicu:
* 19. mart – blagdanSvetog Josipa
* 15. avgust – datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar – datum rođenja bana Josipa Jelačića i
* 15. decembar – datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća

- za rumunsku nacionalnu zajednicu:
* 15. januar – datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar – praznikVelike gospojine
* 1. decembar – Nacionalni praznik Rumunije i
* 7. decembar – Dan nacionalnog saveta.

- za rusinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. januar – Dan Rusina

- za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. maj – Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i
* 14. oktobar – Dan ukrajinskih heroja

- za makedonsku nacionalnu zajednicu:
* 2. avgust – Ilinden – Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar – Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar – Dan borca i
* 16. decembar – Dan Nacionalnog saveta

- za nemačku nacionalnu zajednicu:
* 15. decembar – Dan osnivanja nacionalnog saveta.

- za romsku nacionalnu zajednicu:
* 14. januar-Vasilica
* 3. petak u martu – Bibija
* 8. april – Međunarodni dan Roma i
* 6. maj-Đurđevdan

- za bugarsku nacionalnu zajednicu:
*3. mart –Dan oslobođenja od turskog ropstva
*24. maj – DanKirila i Metodija i
*1. novembar – Dan narodnih buditelja

- za češku nacionalnu zajednicu:
*4. februar – Dan češke književnosti
*28. mart – Dan obrazovanja
*16. maj – Dan nacionalnog saveta
*28. septembar – Dan Čeha (Sv. Vaclav) i
*4. oktobar – Dan češkog jezika

-za slovačku nacionalnu zajednicu
*prvi vikend u avgustu – Dani slovačkih narodnih svečanosti.

Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere).
Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.

Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.
O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.
Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu, za učenike osmih razreda i  ujedno, ako se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, utvrdi način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je organizovana poseta.
Putovanje učenika, koji nisu iz Novog Sada, na navedenu manifestaciju škola organizuje u skladu sa odredbama koji se odnose na bezbednost učenika u putovanju u Pravilniku o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj: 1/2009).
Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota – 07. ili 14. septembar 2013. godine u prvom polugodištu i subota – 24. ili 31. maj 2014. godine u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštiteživotne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:
- odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
- odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
- obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
- odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
- organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
- aktivnosti u lokalnojzajednici,
- sportski susreti,
- susreti škola,
- organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
- organizovanje mini istraživačkih projekata,
- zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i slično.
U subotu, 01. februara 2014. godine i sredu, 12. marta 2014. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.

 

PRVO POLUGODIŠTE

UKUPNO IMA 80 NASTAVNIH DANA

SEPTEMBAR
P U S Č P S N
1
1. 2 3 4 5 6 7 8
2. 9 10 11 12 13 14 15
3. 16 17 18 19 20 21 22
4. 23 24 25 26 27 28 29
5. 30
OKTOBAR
P U S Č P S N
5. 1 2 3 4 5 6
6. 7 8 9 10 11 12 13
7. 14 15 16 17 18 19 20
8. 21* 22 23 24 25 26 27
9. 28 29 30 31
NOVEMBAR
P U S Č P S N
1 2 3
10. 4 5 6 7 8* 9 10
11. 11** 12 13 14 15 16 17
12. 18 19 20 21 22 23 24
13. 25 26 27 28 29 30
DECEMBAR
P U S Č P S N
1
14. 2 3 4 5 6 7 8
15. 9 10 11 12 13 14 15
16. 16 17 18 19 20 21 22
17. 23 24 25 26 27 28 29
30 31

DRUGO POLUGODIŠTE

UKUPNO IMA 100 NASTAVNIH DANA

JANUAR
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
18. 20 21 22 23 24 25 26
19. 27** 28 29 30 31
FEBRUAR
P U S Č P S N
1 2
20. 3 4 5 6 7 8 9
21. 10 11 12 13 14 15** 16**
22. 17** 18 19 20 21 22 23
23. 24 25 26 27 28
MART
P U S Č P S N
1 2
24. 3 4 5 6 7 8 9
25. 10 11 12 13 14 15 16
26. 17 18 19 20 21 22 23
27. 24 25 26 27 28 29 30
28. 31
APRIL
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
29. 7 8 9 10 11 12 13
30. 14 15 16 17 18** 19 20
31. 21** 22* 23 24 25 26 27
32. 28 29 30
MAJ
P U S Č P S N
1** 2** 3 4
33. 5 6 7 8 9* 10 11
34. 12 13 14 15 16 17 18
35. 19 20 21 22 23 24 25
36. 26 27 28 29 30 31
JUN
P U S Č P S N
1
37. 2 3 4 5 6 7 8
38. 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Legenda:

Prvi i poslednji dan polugodišta
Školski raspust, nenastavni dani ili neradni dani
Nastavni dani
* Praznik – nastavni dan
** Praznik – nenastavni dan